Nie wszystkie sejfy zapewniają identyczny poziom ochrony

 

Włamanie, pożar czy jakiekolwiek inne zdarzenie losowe powoduje zaistnienie konkretnych szkód. Aby zminimalizować zaistnienie negatywnych skutków wspomnianych wyżej sytuacji można zaopatrzyć się w odpowiedniej klasy sejf, który ochroni ważne dla nas przedmioty przed zniszczeniem.

 

W przypadku firm oraz instytucji finansowych taką formą ochrony mogą być skarbce, drzwi skarbcowe lub drzwi bezpieczeństwa. Wybierając konkretne rozwiązania należy zwrócić uwagę na certyfikaty i atesty deklarowane przez producenta i co ważniejsze, potwierdzone przez odpowiednie jednostki certyfikujące.

Co istotne, badania zmierzające do wydania konkretnego certyfikatu powinny być wykonywane przez kompetentne, niezależne instytucje zgodnie z ustalonymi normami międzynarodowymi. Zapewnia to uzyskanie pewnych i wiarygodnych wyników w oparciu o przyjęty system klasyfikacji.

W tej części opowiemy Państwu więcej o sposobie przeprowadzania tychże badań, certyfikatach posiadanych przez nasze wyroby oraz sposobach sprawdzenia, czy dany sejf posiada ważny certyfikat na ochronę przed włamaniem lub pożarem.

KONTAKT