Choose a different country

Nie wszystkie sejfy zapewniają identyczny poziom ochrony

 

Włamanie, pożar czy jakiekolwiek inne zdarzenie losowe powoduje zaistnienie konkretnych szkód. Aby zminimalizować zaistnienie negatywnych skutków wspomnianych wyżej sytuacji można zaopatrzyć się w odpowiedniej klasy sejf, który ochroni ważne dla nas przedmioty przed zniszczeniem.

 

W przypadku firm oraz instytucji finansowych taką formą ochrony mogą być skarbce, drzwi skarbcowe lub drzwi bezpieczeństwa. Wybierając konkretne rozwiązania należy zwrócić uwagę na certyfikaty i atesty deklarowane przez producenta i co ważniejsze, potwierdzone przez odpowiednie jednostki certyfikujące.

Co istotne, badania zmierzające do wydania konkretnego certyfikatu powinny być wykonywane przez kompetentne, niezależne instytucje zgodnie z ustalonymi normami międzynarodowymi. Zapewnia to uzyskanie pewnych i wiarygodnych wyników w oparciu o przyjęty system klasyfikacji.

W tej części opowiemy Państwu więcej o sposobie przeprowadzania tychże badań, certyfikatach posiadanych przez nasze wyroby oraz sposobach sprawdzenia, czy dany sejf posiada ważny certyfikat na ochronę przed włamaniem lub pożarem.

KONTAKT