Testy i badania

Ochrona antywłamaniowa

Sejfy i skarbce przechodzą surowe, niezależne badania w celu uzyskania certyfikatu na określony stopień odporności na włamanie. Stopień odporności jest określany w klasach 0 - VI dla sejfów i XIII dla skarbców.

 

System klasyfikacji jest szczególnie istotny z punktu widzenia ubezpieczenia, gdyż zawartość sejfu będzie ubezpieczona na odpowiednią wartość tylko wtedy, gdy sejf jest oznaczony odpowiednią klasą.
 
Aby sejf mógł uzyskać określoną klasę, próba musi zostać przeprowadzona przez akredytowaną instytucję. Pod uwagę brany jest szereg czynników, w tym wielkość i skuteczność narzędzi, którymi podejmowana jest próba ataku, poświęcony czas oraz umiejętności osoby usiłującej włamać się do sejfu.
 
 

Testy ogniowe

Sejfy Chubbsafes są poddawane bardzo ciężkim próbom ogniowym w celu wykazania, że zapewnią one ochronę dokumentów lub magnetycznych nośników danych w warunkach pożaru.

 

PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ 

Próba ta stanowi symulację wysokich temperatur panujących podczas rzeczywistego pożaru w pomieszczeniu. Polega ona na umieszczeniu sejfu w piecu hutniczym, gdzie temperatura sięga 1000˚C.

W rzeczywistych warunkach sejf musi nie tylko wytrzymać sam pożar, lecz także okres po ugaszeniu pożaru, gdy temperatura w otoczeniu jest nadal na tyle wysoka, że może zniszczyć dokumenty lub magnetyczne nośniki danych składowane wewnątrz sejfu.   Próba ta obejmuje również kilkugodzinny „okres schładzania”. Taka procedura zapewnia najwyższą ochronę składowanych nośników w sejfie.
 
BADANIE WPŁYWU OGNIA
 

Wysoka temperatura nie jest jedynym zagrożeniem wynikającym z pożaru. W przypadku uszkodzenia konstrukcji budynku przez ogień bardzo często naruszone zostają również stropy budynku, co może przyczynić się do jego zawalenia. Czy sejf wytrzyma upadek z wysokości wielu pięter prosto w szalejący ogień? W przypadku uszkodzenia konstrukcji budynku przez pożar taka sytuacja może się wydarzyć. Z tego powodu sejfy ogniotrwałe są poddawane próbie udarowej w warunkach pożaru. Wykazuje ona, że sejf będzie nadal chronić zawartość w przypadku silnego pożaru konstrukcji budynku.

KONTAKT